"ESF-PROJECT: 2014-2020 Anders organiseren : op weg naar zelfsturende teams"DOEL:

Vanuit de vraag van de werknemers van De Duinenwacht - om sterker betrokken te worden bij de werking van De Duinenwacht - werd op het ESF-project "Anders Organiseren ingeschreven. Met het ESF-project "Anders organiseren : Op weg naar zelfsturende teams" willen we een grote dynamiek opstarten waarbij onze medewerkers samen overleggen hoe de manier van werken binnen De Duinenwacht (arbeidsorganisatie) anders en beter kan. Zowel klantgericht als voor hun eigen jobtevredenheid. De bedoeling is hen regelrechten en inspraak te geven in het verloop van de taken en de verantwoordelijkheden zowel op individueel als op teamniveau. We willen tegen februari 2017 tot zelfsturende teams komen. We hebben daarvoor samengewerkt met PVO die ons gedurende de duurtijd van het project (09/2015 - 02/2017) begeleidt en gecoacht hebben.

RESULTAAT:

We hebben gedurende het 18 maanden lopende project een heel proces doorlopen. We hebben volgende resultaten bereikt :

- We zijn op basis van het scherp stellen van visie/missie/waarden en daaraan gekoppelde potentiële scenario's gekomen tot een herontwerp van onze arbeidsorganisatie;
- We hebben bij de start nogal wat tijd gestoken in het overwinnen van de weerstanden tegen deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie. Door goede communicatie en coaching van de medewerkers en het behalen van een aantal quick wins is dit gelukt;
- We hebben meer betrokken en tevreden medewerkers;
- We werken nu met zelfsturende teams;
- De rentabiliteit is gestegen, het ziekteverzuim is gedaald, de omzet en de winst gestegen;
- We hebben een grote klantentevredenheid.

Dit project was maar mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.


Meer info over ESF op hun website esf-vlaanderen.be

LEONARDO 2013-2015 : Coöperative model against exclusion - CmaEIn dit Europees project werkten 6 organisaties uit 4 verschillende landen (Finland, Oostenrijk, Spanje en België) samen.

Het CmaE project had tot doel de sociale integratie van mensen te verhogen door oplossingen te vinden voor het werkloosheidsprobleem van jongeren en personen in een toestand van marginalisatie.
Er werd gewerkt op basis van het uitwisselen van praktijkervaringen "best practices" op het vlak van coöperatief werken bij opleidings- en trainingsprogramma's in sociale economie projecten en in scholen.

De beste praktijken richten zich op succesvolle benaderingen om de doelgroep te activeren via opleidingen die gericht zijn oriëntering, planning, start-up, via een variabel menu van diensten (adviesverlening, training en stages, begeleiding en werkplekleren,...).

Al deze praktijkervaringen kun je terugvinden op www.foster-inclusion.eu