MISSIEOm haar doelstelling te bereiken zal De Duinenwacht:

- Streven naar duurzame tewerkstelling voor mensen uit de kansengroepen met een goed uitgebouwd HR beleid;
- Streven naar een veilige werkomgeving en een begeleiding door competente professionals;
- Streven naar economisch rendabele activiteiten;
- Openstaan voor samenwerking met andere partners.

VISIEHet project 'De Duinenwacht' berust op enkele belangrijke pijlers :

Persoonlijke ontwikkeling en educatie

Een goed beleid in HR-trajectbegeleiding zorgt voor een positieve stimulatie van de werknemers.
Naast de verplichte basiseducatie biedt het bedrijf ook mogelijkheid voor verdere persoonlijke bijscholing.

Respect voor mens en milieu

In de organisatie staat het respect voor elkaar centraal. Dit wordt sterk aangemoedigd aangezien de uitvoering van de opdrachten in team gebeuren. Vanuit de organisatie is het karakter sterk 'milieu minded', en dit profileert zich op alle niveaus.
Dit is duidelijk merkbaar in:
- reductie van sproeistoffen / vervanging door eco-producten
- gebruik van eco-brandstof voor de kleinere machines
- aangepaste opslag van producten, brandstop
- ...

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Een belangrijke factor is de betrokkenheid van de werknemers in de activiteiten van het bedrijf. Deze betrokkenheid leidt tot het nemen van verantwoordelijkheden die een vlot verloop van het werkgebeuren moet garanderen.


Betrouwbare en flexibele partner

Onze aandacht voor kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit draagt bij aan de tevredenheid van en een goede tevredenheid van onze klanten.


professionele dienstverlening

Een goed opgeleid coaching team (door opleiding, bijscholing,...) zorgt ervoor dat de nodige kennis aanwezig is. Op deze manier kan een professionele dienstverlening gegarandeerd worden.